Ny sekreterare nu på plats

Den nya sekreteraren i Mälarens vattenvårdsförbund är nu på plats sedan några veckor. Hon heter Ingrid Hägermark och är biolog i grunden. På 1990-talet var hon uppföljningsansvarig för Oxelösunds våtmark, världens första reningsanläggning för kväverening av avloppsvatten i våtmark.

Hon arbetade sedan som ekolog på skogsvårdsstyrelsen/ Söderhamns kommun i ett EU-projekt kring ett hållbart samhälle.

Under flera år var Ingrid miljösamordnare i Köpings kommun där hon byggde upp kommunens miljöledningssystem samtidigt som hon arbetade med luftfrågor, trafikfrågor och kemikalietillsyn. 2006-2007 var hon ordförande i Västmanlands läns luftvårdsförbund.

De senaste sju åren har hon varit egen företagare och tillverkat och sålt babyartiklar i ekologiska material.

Ingrid är 46 år och bor i Västerås med sin familj bestående av man och tre barn. Stora fritidsintressen är musik, friluftsliv och litteratur.