Mälaren – en sjö för miljoner på VAK-mässan 14 mars

Mälarens vattenvårdsförbund deltar på konferensen vatten avlopp kretslopp (VAK) i Örebro 13-14 mars. Mellan 11:15 – 12:00 på fredag 14 mars berättar David Liderfelt och Staffan Jansson om Mälaren – en sjö för miljoner. Mer info om VAK hittar du här: länk