Årets örnräkning – så såg det ut i Mälaren

1 mars genomfördes den årliga örnräkningen i Mälaren och Hjälmaren med omnejd. Det är fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden (länk) som samordnar räkningen som genomförts med växande omfattning sedan 1999. Syftet är att hålla koll på örnarna i Mälarens avrinningsområde, inklusive Hjälmaren och örnarna räknas som en miljöindikator.

Havs- och kungsörn räknades under två timmar och totalt var 78 platser bemannade i hela området.

I Mälaren observerades den här gången totalt 88 havsörnar, ungefär lika många väster respektive öster om Hjulstabron. Antalet örnar kan variera kraftigt mellan åren, men det är en minskning jämfört med förra årets observationer. Eftersom det inte var någon is på Mälaren vid räkningen kan brist på bifångst från yrkesfisket på isen vara orsaken till minskningen i år.

Lars-Erik_Eklund_havsorn2
Havsörnar vid Mälaren. Foto: Lars-Erik Eklund

Läs mer om örnräkningen här