Seminarium om VA-planering 19 november

Program för seminariedagen 19 november finns här: Inbjudan och program 19 november 2013. Den här gången arrangerades seminariet i samarbete med VAS-rådet, KSL och VA-planeringsguiden. Det var den sista av fem seminariedagar som genomförts under 2013 (läs mer om seminarieserien och hitta dokumentationen här). Dagen innehöll exempel på hur kommunerna arbetar med VA- och vattenplaner, åtgädar små avlopp och planerar för ökad resurshushållning.