Projektet Mälaren – en sjö för miljoner är nu igång!

Projektet Mälaren en sjö för miljoner är nu igång och David Liderfelt som är projektledare finns på plats fr o m 1 oktober. Ett möte med tjänstemän från de ingående kommmunerna genomfördes 24 september. Ytterligare ett möte med politiker genomfördes 25 oktober och en politisk referensgrupp för projektet har bildats. Nu kommer projektplanen att uppdateras och aktiviteter inför 2014 att planeras. Dessutom har förbundet skickat in en första intresseanmälan om medel för ett åtgärdsprojekt runt Mälaren. Läs mera på sidan om .