Nu är rapporten om långtidsutvärderingen klar!

På årsstämman 23 april presenterades resultaten från den långtidsutvärdering som gjorts av mätningarna i Mälaren 1965-2011. Resultaten visar på minskande fosfortrender, brunare vatten och djurplankton som blivit mindre till växten. Många fler spännande resultat finns att läsa i rapporten. Rapporten finns nu att ladda ner på hemsidan (under publikationer) och den tryckta versionen kommer också att skickas ut till alla medlemmar i förbundet. Vill du ha flera tryckta exemplar av rapporten, kontakta förbundets sekreterare.