Nyheter om vår vision

 • Nu tar vi ett större helhetsgrepp för våra medlemmar och för vårt vatten
  Från och med årsskiftet är projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) en ordinarie del av Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet. – Tack vare det kommer vårt fortsatta arbete med att samordna åtgärder nu att omfatta hela förbundet och inte bara vissa kommuner. Alla medlemmar i förbundet kan nu ta del av allt som vi erbjuder…
 • Nu är beslutet om vår vision 2022-2027 fattat
  Idag på årsstämman fattades beslut om vårt förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. Det här betyder bland annat att vårt projekt Mälaren – en sjö för miljoner nu blir en permanent del av förbundet. – Tack vare det kommer vårt fortsatta arbete med att samordna åtgärder nu att omfatta hela förbundet och inte…
 • Tips: ta del av presentation i filmformat om vår vision
  Nu finns också en filmad presentation av vår vision, med en berättarröst som lotsar dig igenom presentationen. Filmen är ungefär en kvart lång. – Om ni vill att vi deltar på något möte för att berätta om visionen, så gör vi det mycket gärna. Kontakta då mig eller Elin Ångman, säger Ingrid Hägermark, förbundschef. Här…
 • Nu finns en presentation med talmanus om vår vision
  Strax före jul skickades förslaget till vision för Mälarens vattenvårdsförbund verksamhet 2022-2027 på remiss till alla förbundets medlemmar. Nu finns en presentation om visionen med talmanus till. – Använd gärna presentationen och talmanuset som stöd och underlag för att berätta om vår vision för andra i er organisation. Om ni vill att vi deltar på…
 • Upplands Väsby om MER: ”Ett forum att diskutera vattenfrågor i”
  – Att jobba med vattenfrågor i en kommun kan ibland vara ganska ensamt och då behövs det ett forum att diskutera vattenfrågor i – och det har MER kunnat erbjuda. Detta är ett av perspektiven som Louise Andersson miljöprojektledare på Upplands Väsbys kommun delar med sig av i en kort film om kommunens medverkan i…