Dina synpunkter är viktiga

Visionsdokumentet skickades ut på remiss i december 2020 till medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner. Det har även skickats till kommuner inom avrinningsområdet som inte är medlemmar idag och till kommuner som ligger utanför avrinningsområdet men som tar sitt dricksvatten från Mälaren.

Vi tar gärna emot dina synpunkter! Skicka dem via e-post till Ingrid Hägermark, förbundschef, eller Linda Erikols, projektassistent.

Det går också bra att skicka in dina synpunkter med vanlig post till:
Mälarens vattenvårdsförbund,
C/O Länsstyrelsen i Västmanlands län,
721 86 Västerås

Sista dag att lämna synpunkter är den 31 mars 2021.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar del av vårt visionsdokument och hör av sig med sina tankar och synpunkter. Det är med gemensamma krafter som vi kan åstadkomma mer och bättre arbete, säger Ingrid Hägermark, förbundschef.