Historik

Ursprunget till Mälarens vattenvårdsförbund hette Kommittén för Mälarens Vattenvård (Mälarkommittén) och bildades 1959. Det var ett samarbete mellan berörda länsstyrelserna i A, C, D, T och U län. 1975 omorganiserades Mälarkommittén och efter detta bestod den av länsrådet i Västmanlands län, naturvårdsdirektörerna i A, C, D, T och U län, länsläkaren i T –län, en representant från Stockholms kommun (direktören för VA-verken) samt några fler från länsstyrelsernas olika enheter. Uppgiften var bland annat att samordna och förbättra övervakningen av Mälarens vattenkvalitet samt att arbeta för planering i samhället för att identifiera vattenresursen och de anspråk vi har på den (transporter, recipient, dricksvattentäkt, rekreation).

I mitten av 1990-talet väcktes frågan om att bilda ett vattenvårdsförbund kring Mälaren för att få en bredare samverkan och representation i vattenvårdsarbetet kring Mälaren. Mälardalsrådet var delaktig i det arbetet. 1998 övergick Mälarkommittén till att bli Mälarens vattenvårdsförbund i dess nuvarande form.