Stöd och samverkan

Vattenkontaktlista
En förutsättning för erfarenhetsutbyte är att det ska vara lätt att hitta kollegor i andra kommuner. MER innefattar ett nätverk med vattenpolitiker och tjänstemän från 23 kommuner. Vilka de personerna är finns tillsammans med deras epostadresser här.

Vattenprojektbank
Med finansiering från HaV har MER fram en vattenprojektbank. Arbetet mynnade ut i en förteckning över projekt samt en kart över var projektet finns.

Förteckningen hittar du här:

Karta över projektens geografiska placering:

Diskussion om hur vattenprojektbanken ska utvecklas pågår.

Diskussionsforum
Här hittar du MER´s diskussionsforum där du snabbt kan nå andra vattenkompetenser inom MER.