Seminarier och erfarenhetsutbyte

Det händer mycket med de olika vattenfrågorna. Ny lagstiftning och lagtolkningar, mer kunskap och goda exempel påverkar vägval och prioriteringar i kommunernas arbete. Erfarenhetsutbyte genom seminarier är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad.

Här lägger vi länkar till dokumentationen från seminarierna som arrangeras inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner.

Är du intresserad av att ta del av äldre material än det som finns publicerat?

Kontakta oss!