Medverka i MER

Mälarens vattenvårdsförbund välkomnar medverkan från ytterligare kommuner.

Som medlem får du bland annat:

  • Kostnadsfri medverkan på MER´s seminarier
  • Möjlighet till samverkan för extern finansiering av vattenarbetet
  • Tillgång till olika kontaktnät, tex diskussionsforum med andra vattenarbetare
  • Tillgång till stöd och konsultation för din kommuns vattenarbete

I MER ingår 23 kommuner i Mälarens tillrinningsområde, utifrån en finansieringsprincip på 1 krona per invånare och år. Medverkande kommuner har beslutat att medverka till och med 2021.

Skicka en intresseanmälan till Elin Ångman för medverkan fram till 2021.