Medverkan i MER

Mälaren – en sjö för miljoner kommer vid årsskiftet 2021/2022 att byta skepnad och bli en del av den ordinarie verksamheten i Mälarens vattenvårdsförbund.

Idag får du som medlem i MER bland annat:

  • Kostnadsfri medverkan på MER´s seminarier
  • Möjlighet till samverkan för extern finansiering av vattenarbetet
  • Tillgång till olika kontaktnät, tex diskussionsforum med andra vattenarbetare
  • Tillgång till stöd och konsultation för din kommuns vattenarbete

I MER ingår 23 kommuner i Mälarens tillrinningsområde, utifrån en finansieringsprincip på 1 krona per invånare och år. Medverkande kommuner har beslutat att medverka till och med 2021.