Framgångsrika vattenåtgärder

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns här sammanfattande exempel på framgångsrika vattenförvaltningsåtgärder från kommuner som medverkar i projektet Mälaren – en sjö för miljoner.

Åtgärderna representerar ett urval av goda exempel med olika teman som alla verkar för en god vattenkvalitet i Mälaren.

ÅtgärdMedverkande parterSlutår
Faunapassage i VästeråsVästerås stadPågående (2018-2022)
Fosforfällning i NorrvikenSollentuna och Upplands Väsby kommunGenomförd (2020)
Fyra MälarstäderEnköping, Eskilstuna, Västerås och Strängnäs kommunPågående (2011-)
Förstudie SvartånVästerås stad, Svartåns vattenråd och DHIGenomförd (2019-2020)
Hamre våtmarkMälarenergi och Västerås stadGenomförd (2017-2018)
Vattenplan – Vägen till god vattenstatusEnköpings kommunPågående (verksam 2022-2027)
Vattenråd för Enköpingsåarnas och Örsundaåns avrinningsområden Enköpings kommunPågående (2020-)
Våtmark i TillingeEnköpings kommunGenomförd (2020)