Kategoriarkiv: Projekt

Seminarieserie 2014

grupparbete
Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en lyckad seminarieserie riktad till kommunerna runt Mälaren (läs mer).

Som en fördjupning och breddning av denna insats kommer förbundet att anordna seminarier även under 2014, framför allt inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner (MER).

Läs mer

Seminarieserie 2013

Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en seminarieserie vid fem tillfällen riktad till kommuner och andra aktörer i Mälarens närhet. Genomförandet skedde med stöd av Vattenmyndigheten och Mälardalsrådet. Vid seminarietillfällena har olika medarrangörer engagerats. Seminarierna fokuserade på fyra prioriterade områden. Inbjudan, program och dokumentation samlas på den här sidan.

Läs mer

Sjögull i Mälaren

Sjögull (Nymphoides peltata) säljs som en vacker prydnadsväxt för dammar. Den har sitt naturliga ursprung i Västsibirien. Ibland har den satts ut i sjöar eller åar för att man vill försköna vid exempelvis en brygga.

Sjögull har spridit sig till Mälaren via Arbogaån, där arten sattes ut i sjön Väringen på 1930-talet. I Mälaren finns arten därför framför allt vid Arbogaåns mynning i Mälaren, men utbredningsområdet växer varje år. Mindre kolonier har också dykt upp längre österut så långt bort som i Kvicksund.

Mälarens vattenvårdsförbund vill hålla koll på utbredningen och tar emot rapporter om nya förekomster.

Läs mer