Kategoriarkiv: Aktuellt

Hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten!

Kurs 17 september om åtgärdsfinansiering! Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020 inom ramen för LIFE IP Rich Waters ett antal kurser riktade till kommunerna i distriktet. Utbildning åtgärdsfinansiering steg 2 17 september kl 8.30-12 Målsättning är att kursdeltagarna ska: • Vara förtrogna med olika finansieringsmöjligheter • Förstå hur en ansökan kommer till…

Läs mer

Sprid inte främmande arter till våra sjöar

Sommaren är här och i år kommer fler än vanligt vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar. Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in…

Läs mer

Filmad föreläsning om att skriva LIFE Concept Note

Den 29 maj 2020 arrangerade Mälaren en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en skrivarverkstad om “Concept note”. Om du vill få tillgång till föreläsningen, hör av dig till elin.angman@lansstyrelsen.se ​Concept note är en första ansökan på 10 sidor som avgör om ditt projekt går vidare i LIFE-programmet och sedan får…

Läs mer

Information om årsstämma 2020 Per Capsulam för Mälarens vattenvårdsförbund

På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets förbundsstämma Per Capsulam istället. På grund av detta kommer vi att hänskjuta diskussionen om visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 som var tänkt att hållas vid årsmötet i maj, till ett informationsmöte i september, då vi hoppas att vi kan träffas igen. Inför…

Läs mer

Omfattande undersökning av läkemedelsrester i Mälarens vatten

Nu i april avslutades en omfattande provtagning av läkemedelsrester i Mälaren. Provtagningen har genomförts av Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med SLU inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Resultaten kommer att redovisas i höst. Bland annat undersöks rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva mediciner i vattnet. Provtagningen av läkemedelsrester startade i juni 2019 och omfattar…

Läs mer

Hjälp till att stoppa sjögull i Mälaren!

Sjögull är en införd vattenväxt som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Livet under ytan påverkas negativt, då det blir för lite solljus i vattnet. Sjögull förändrar och utarmar ekosystemet. Tyvärr förekommer det sjögull i stor utsträckning i Mälaren. Därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter bekämpar sjögull genom…

Läs mer

Se föreläsning om hur man gör en LIFE-ansökan!

Nu finns den filmade föreläsningen om hur man söker LIFE-finansiering tillgänglig för alla kommuner. Hör av er till elin.angman@lansstyrelsen.se så får ni tillgång till den filmade presentationen samt alla powerpoint-bilder. Föreläsningen berör först LIFE generellt och går sedan in i detalj på allt man måste tänka på när man ska söka pengar. Här finns väldigt…

Läs mer

MER vill bidra till utvecklingen av dagvattenhantering

Under 2019 drev Mälaren en sjö för miljoner (MER) ett projekt med fokus på dagvattenhantering. Ett av de tydliga behov som kom fram i projektet var att medlemskommunerna upplever stora svårigheter att ställa de krav som behövs i planprocessen för att nå miljökvalitetsnormerna i mottagande recipient. Särskilt utmanande blir det i planområden där kommunen inte…

Läs mer

Få stöd i hur du ansöker om och jobbar med ett LIFE-program

Mälarens vattenvårdsförbund är en av parterna i LIFE IP Rich Waters, ett projekt med finansiering från EU:s miljöfond, som syftar till att påskynda genomförandet av vattendirektivet i Sverige. Nu erbjuder förbundet och Mälaren – en sjö för miljoner en digital kurs om hur man gör en ansökan om att få bedriva ett LIFE-projekt. – Under…

Läs mer

Förmånligt pris för MER-kommuner på VA-guidens utbildning om dagvatten

Nu kan MER erbjuda ett mycket förmånligt pris på en kurs i dagvattenutbildning med tillsynsinriktning, som VA-guiden ger den 12-13 maj. Utbildningen är webbaserad och går igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken samt viktiga delar av lagen om allmänna vattentjänster. Under kursen diskuteras även olika renings- och…

Läs mer