Vatten – begränsning eller möjlighet?

Välkomna till en träff för politiker i projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Träffen riktar sig också till tjänstemän som vill delta. I mån av plats riktar sig inbjudan även till  kommuner utanför Mälaren – en sjö för miljoner välkomna.

Inbjudan: Vatten – begränsning eller möjlighet Västerås 26 oktober

Här är programmet

DOKUMENTATION

1 Välkomna_Minoo Akhtarzand
2 Så blir det verkstad_Staffan Jansson
3 Mälaren – en sjö för miljoner_David Liderfelt
4 Vatten och politik_Kristina Yngwe
5 Gemensamma nyttor och finansiering_Monica Granberg och Erik Langby
6 Rent vatten ett business case_Barbara Jackson
7 Så påverkas kommunerna_Mats Wallin
8 Gemensamt åtgärdsarbete i Kävlingeån_Thomas Quist

Se även Barbera Jacksons sammanfattande slutsatser på Race For The Baltic´s hemsida!