Uppstartsträff för etapp 2 av Mälaren – en sjö för miljoner

Välkomna till Uppsala och uppstarten av etapp 2 för Mälaren – en sjö för miljoner.

För detaljerad information: Inbjudan till Uppstratsträff för MER etapp 2_12 feb Uppsala. Anmäl er genom att maila david.liderfelt@lansstyrelsen.se. Mer information om projektet och erbjudandet som gått ut till kommunerna finns här!

Notera även att Vattenmyndigheten och länsstyrelsen i Uppsala län anordnar sitt samråd Tid för bättre vatten i lokalen intill precis efter uppstartsträffen. Mer info om det  finns här.