Solnedgång över Hjälmaren

Träff MER-kommunerna den 25 oktober i Uppsala

Under dagen ska vi prata hur vi bäst nyttjar våra gemensamma resurser för att underlätta kommunernas komplexa arbete med vattenfrågorna, vi ska starta upp nätverket för vattenpolitiker och prata projektutveckling. Det kommer också finnas möjlighet att gå på föreläsningar om vattenvård och kommunernas roll i vattenförvaltningen.

Vi ser gärna att det kommer minst en tjänsteman och en politiker från varje MER-kommun.

Tid: 2019-10-25 kl. 09.00-15.00
Lokal: SLU, Lennart Kennes sal i BioCentrum, Campus Ultuna
Adress: Almas allé 5, Campus Ultuna, Uppsala
Arrangör: Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sista anmälningsdag: 17 oktober 2019

Här hittar du anmälan

Om du även är anmäld till Mälarseminariet den 24/10 kan MER till att ordna övernattning i Uppsala.
Har du frågor kontakta: Elin.Angman@lansstyrelsen.se