Tjänstemannagruppen inom MER

Tjänstemannagruppen inom Mälaren – En sjö för miljoner, har möte via Skype.