Styrelsemöte i Järfälla 5 mars

5 mars är det styrelsemöte i Järfälla, kl 9.00 – ca 13.00 (inkl lunch). Kallelse skickas ut separat till styrelsen.