Styrelsemöte

Styrelsen för Mälarens Vattenvårdsförbund träffas.

Datum: 21 april 2020

Tid: 09:30-12:00

Plats: ej bestämt