Styrelsemöte

Styrelsen för Mälarens Vattenvårdsförbund träffas i Västerås.

Datum: 4 februari 2020

Tid: 09:30-12:00

Plats: Västerås