Styrelsemöte 3 december i Västerås

3 december är det styrelsemöte i Västerås stadshus, kl 9.00 – ca 13.00 (inkl lunch).