Styrelsemöte 11 oktober i Uppsala

11 oktober är det styrelsemöte i Uppsala kommunhus kl 09.00 – ca 13.00 (inkl lunch).