Seminarium om miljögifter i akvatisk miljö 5 november

5 november kommer ett seminarium om miljögifter i Mälaren och kusten att anordnas i Stockholm. Det är ett samarrangemang mellan Mälarens vattenvårdsförbund, Svealands kustvattenvårdsförbund, Stockholms stad och Västerås stad.

Programmet sätts f n ihop och inbjudan kommer att skickas ut via e-post i juni.

Håll utkik här i kalendern efter programmet!