Seminarium om Mälarregionens dricksvattenförsörjning

31 maj arrangerar Mälarens vattenvårdsförbund inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner ett seminarium om dricksvattenfrågor i Mälardalen.  Seminariet har planerats tillsammans med Vattenmyndigheten, Norrvatten och Stockholm vatten.

Inbjudan och program: Mälardalens dricksvattenförsörjning – seminarium 31 maj i Stockholm_inbjudan och program

Anmäl dig här!

DOKUMENTATION
1 Moderatorns bilder
2 På gång i MER – David Liderfelt
3 Resultat från dricksvattenutredningen Folke K Larsson
4 Vattenförvaltning och dricksvattenförsörjning – Malin Pettersson
5 Utmaningar för dricksvattenförsörjningen – Gisela Holms
6 Hydrodynamisk modell – Ida Bolund (redigerad presentation läggs ut senare).
7 Vattenförsörjningsplan för Stockholms län Göran Åstrom
8 Macro DB – Hjälpverktyg i tillståndsprövning – Mikaela Gönczi
9 Macro DB som hjälpmedel- Mika Silvikko
10 PFAS – Resultat från nationell screening – Karl Lilja
11 SafeDrink – Karin Wiberg

Karin Wiberg visar figur med halter av PFAS

Karin Wiberg visar figur med halter av PFAS på MER´s seminarium om dricksvatten. Foto: David Liderfelt