Levande åar och fiskrika stadsparker

11 september 2014 anordnar Mälarens vattenvårdsförbund inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner ett seminarium i Eskilstuna om fria vandringshinder för fisk. Seminariet anordnas tillsammans med Eskilstuna kommun och med stöd från Vattenmyndigheten och Mälardalsrådet.

Här finns inbjudan och uppdaterat program:

Inbjudan och program-Levande åar och fiskrika stadsparker 11sept Eskilstuna

Presentationer och anteckningar från seminariet finns här!