Seminarium om dagvattenhantering

Vad säger lagstiftningen om dagvattenhantering? Hur fungerar det i praktiken på kommunerna? Vilka lagkrav och styrmedel finns och vilka behövs? Den 29 januari 2019 får ni svar på dessa frågor.
Sidinnehåll

Under dagen får ni höra kommuner berätta om hur de i praktiken hanterar dagvattenfrågan från översiktsplan och detaljplan till byggande och drift. Vattenmyndigheten och Boverket presenterar sina perspektiv och gör en framtidsspaning.

Seminariet arrangeras av Mälaren – en sjö för miljoner och Vattenmyndigheten för Norra Östersjön. Boverket berättar om dagvatten i översikts- och detaljplan och vi kommer att få reda på vad som hänt med regeringsuppdraget om dagvatten. Kommuner ger exempel på hur de arbetar utifrån rådande lagstiftning. Dagen avslutas med en paneldiskussion.

Anmälan till seminarium