Projektverkstad inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner

27 november anordnas en projektverkstad för att jobba vidare med åtgärdsprojekt för Mälaren. Kontakta david.liderfelt@lansstyrelsen.se för mera information.