Projektverkstad inom Mälaren- en sjö för miljoner, 21 januari

För medlemskommuner i projektet Mälaren – en sjö för miljoner, anordnas en projektverkstad för att få stöd i att utvecka aktuella projekt. Halvdagsmöte 9-12.30 (+lunch) i Västerås, det finns också möjlighet till telefonkonsultation under dagen (kl 10-16). För mera inforamtion, kontakta David Liderfelt.