Möte med visionsgruppen för MVVF och MER 2027

Visionsgruppen 2027 träffas i Stockholm.

Datum: 17 januari 2020
Tid: 09:00-12:00
Plats: Stockholm