Möte med kontaktpersoner i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren en sjö för miljoner

Välkomna till gemensamt möte med kontaktpersoner i Mälarens vattenvårdsförbund och för projektet Mälaren en sjö för miljoner!

Plats: Länsstyrelsen i Västerås.

Program för mötet: Program kontaktpersonsmöte 8 april 2014