Möte alla LEVA-samordnare

Samtliga LEVA-samordnare inom Norra Östersjöns vattendistrikt möts på Tärna folkhögskola.