Miljöåtgärder i jordbruket

13 november anordnar Uppsala vattencentrum (ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU) ett seminarium om åtgärder i jordbruket. Mer information finns här!