Mälarseminariet 2019

Välkommen till Mälarseminariet 2019!

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2019 års Mälarseminarium. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning i Mälaren!

Tid: 2019-10-24 kl. 09.00-16.00
Lokal: SLU, hörsalen Loftet i byggnaden Ladugården, Campus Ultuna
Adress: Duhrevägen 8B, Uppsala
Arrangör: Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sista anmälningsdag: 17 oktober 2019

Läs mer och anmäl dig här: Anmälan Mälarseminariet 2019