Mälarinarium 2:2019

Dokumentation från Mälarinarium/webbinarium den 20 september 2019:

Minnesanteckningar från Mälarinarium 190920

Info board Mälaren

Inspelning av webbinariet på Youtube

Länk till SLU:s nya sida på webben,  “Fokus på Mälaren”

Ppt-presentation av CyanoAlert, ny miljöövervakning av algblomningar, Petra Philipsson Brockman Geomatics

Agenda:

  • Genomgång av den nya websidan som visar våra databaser (Stina Drakare)
  • Information om ny app för skattning av förekomst av alger (Petra Philipsson, Brockmann Geomatics)
  • Akvatiska resurser uppdaterar oss om sitt arbete om fisk (Thomas Axenrot, SLU Aqua)
  • Pågående läkemedelsprovtagning i Mälaren (Ingrid Hägermark)
  • Planering examensarbeten på UU och SLU (Stephan Köhler)
  • Önskemål om nästa webbinarium (december ?) och input för Mälarseminarium på SLU den 24 oktober