Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 2017

Den 9 maj 2017 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ragn-Sells konferensanläggning Sätra Gård invid deras anläggning Högbytorp i Upplands-Bro kommun. Högbytorp är norra Europas största avfallsanläggning.

Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna. Efter lunchen kommer några miniseminarier om resultat och verksamhet från Mälarens vattenvårdsförbund 2016 att hållas. Därefter avslutas stämman på eftermiddagen med en guidad tur på Högbytorp med fokus på vattenhantering.

Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde – såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer – hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten. Om du vill delta på stämman behöver vi ha din anmälan senast den 2 maj.

Läs mer om program och ladda ner stämmohandlingarna här:
Inbjudan till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2017

Välkomna!


Högbytorp avfallsanläggning.