Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 2016

Den 10 maj 2016 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Gripsholms värdshus, Kyrkogatan 1, Mariefred. Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna. Efter lunchen kommer några miniseminarier om resultat och verksamhet från Mälarens vattenvårdsförbund 2015 att hållas. Därefter avslutas stämman med en visning på Gripsholms slott, med vinkling mot vatten.

Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde – såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer – hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten. Om du vill delta på stämman behöver vi ha din anmälan senast den 2 maj.

Läs mer om program och anmälan här:
Inbjudan till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2016

Välkomna!

Gripsholms slott. Fotograf: Gomer Swahn

Gripsholms slott. Fotograf: Gomer Swahn