Kunskapsdag om vatten i Stockholm 2017

Välkomna till Stockholm 26/10-17 för erfarenhetsutbyte om vatten

Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till en dag där man får del av olika kommuners erfarenheter om vattenarbetet.

Först får ni ta del av korta presentationer om bra saker som andra kommuner har gjort eller frågeställningar som behöver lösas. I den andra delen får ni fördjupa er i förmiddagens ämnen. Ni väljer själva vilka ni tycker viktigast eller intressantast. Vår ambition är att en uppföljning eller fortsättning av diskussionerna ska ske.

Plats: Tekniska nämndhuset i Stockholm, Fleminggatan 4. Kl. 09.30 – 16.00

Anmälan görs HÄR senast den 13/10.
Fullständig Inbjudan
Program

Presentationer från dagen finns att hämta här:

Anteckningar föredragen fm,   ÅP remiss 2018,   workshop dagvatten, workshop Vattenplanering,   Dagvattenstrategi SVOA,   Vattenplanering ekosystemtjänster,   workshop miljöövervakning   , Stockholms Miljöövervakning,    Dagvattenpolicy Håbo,    Broviken resultat, Broviken – samordnad recipientkontroll 2015-2018,    Lokala åtgärdsprogram Stockholm, Södertälje vattenplan,    Riktlinjer för dagvattenhantering, Presentation LIFE IP RW