Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket

Den 13 oktober 2015 arrangeras en inspirationsdag om kommunernas roller i arbetet med att minska växtnäringsläckaget från lantbruket. Dagen innehåller exempel på hur vattenåtgärder i lantbruket kan genomföras och hur kommunerna på ett aktivt sätt kan arbeta för att stötta åtgärdsarbetet.

Läs mer i Inbjudan + program lantbrukssem.

Anmälan sker senast 1 oktober via länken i vattenmyndigheternas kalendarium.

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i projektet Mälaren – en sjö för miljoner, Mälarens Vattenvårdsförbund och medlemmar i LRF. Övriga betalar 650 kr inklusive moms.