Skypeinformation om resultaten från Mälarprovtagningen 2019

Eftersom årets stämmomöte har ställts in och ersatts med en stämma Per capsulam, bjuder vi istället in till en information via skype om vår verksamhet den 15 maj. Vi anpassar oss efter rådande läge och prövar nya vägar.

Webbinariet kommer att spelas in och kommer att gå att titta på i efterhand  för den som inte kan vara med eller har svårt att ansluta digitalt via Skype. Inbjudan  har skickats ut till alla ombud, kontaktpersoner och vattenpolitiker via e-post. Man behöver inte anmäla sig till mötet i förväg, utan det är bara att koppla upp sig mot mötet via länken när det är dags. Den som vill kan även ansluta sig via länken härifrån: Anslut till Skype-mötet

Program
8.45-9.00 inloggning till mötet och tekniskt mingel.
9.00-9.05 Välkommen! Ingrid Hägermark, MVVF
9.05-10.00 Presentation av resultaten från Mälarövervakningen 2019 samt examensarbeten och pågående forskning. Stina Drakare och Stephan Köhler, båda SLU
10.00 – 10.30 Information om verksamheten inom Mälarens vattenvårdsförbund med fokus på kommande verksamhet under 2020. Ingrid Hägermark och Elin Ångman, MVVF/MER
10.30-11.00 Tid för frågor – om det finns några! Annars avslutar vi lite tidigare.

Välkomna!

 

Årets rykande färska Mälarrapport från SLU med resultaten från Mälarövervakningen 2019 kan ni ladda hem här:
Mälarrapporten 2019 SLU