Förbundsträff

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till en förbundsträff den 2-3 februari i Västerås. Den 2:a februari fokuserar vi på Mälaren-en sjö för miljoner och den 3:e februari på förbundets miljöövervakning och revisionen av miljöövervakningsprogrammet. På kvällen den 2 feb ges möjlighet att inta gemensam middag och att lära sig mer om fiskvandringsvägar. Med detta upplägg hoppas vi att ni får möjlighet att välja att delta på de bitar som känns mest relevanta för er organisation.

Preliminärt schema:

2 feb, eftermiddag. Mälaren – en sjö för miljoner: Vilka resultat har det gett och vilka vill vi ha framöver?
Redovisning av resultat.
Summering av 2015-års aktiviteter och planerade aktiviteter 2016.
Info om LIFE IP Rich waters och andra projekt.
Diskussion om MER´s  verksamhet och dess fortsatta arbete.
Målgrupp: Kontaktpersoner för MER – politiker och tjänstemän samt intresserade.

DOKUMENTATION
LIFE IP RICH WATERS_Åsa Erlandsson
Mälaren – en sjö för miljoner_David Liderfelt
Nya Åtgärdsprogrammet för vatten_Mats Wallin
Samverkan för MKN för vatten_Malin Morberg
Diskussionsfragor och utvardering

2 feb, kvällsaktivitet.
Gemensam promenad efter Svartån för middag på Falkenbergska kvarnen och en titt på kvarndammen.
Målgrupp: Samtliga inom Mälarens vvf.

3 feb, förmiddag. Resultat och forskning om Mälaren från 2014-2015
Redovisning av resultat från basprogrammet.
Redovisning av framtagna rapporter.
Information om miljögifter, ekosystemtjänster etc.
Mälarens vattenkvalitet och övervakning.
Målgrupp: Kontaktpersoner till Mälarens vvf samt övriga tjänstemän, politiker, forskare och allmänhet som är intresserade

DOKUMENTATION
Resultat från Mälarens basprogram – Towe Holmborn, Calluna
Miljögiftsundersökningar i Mälaren_John Lindgren_Mvvf
Fisk och fiske i Mälaren_Thomas Axenrot_SLU
Satellitbaserad övervakning_Petra Philipson_Brockman gematrics
Mälarens samhällsekonomiska värde_Anna Löfmark och Mats Svensson_Bisnode
Ekosystemtjänster och resilience i Mälardalen_My Sellberg_SRC
Safedrink, kontroll av föroreningar i dricksvatten_ Karin Wiberg_SLU

3 feb, eftermiddag. Förbundets kommande nya övervakningsprogram (färdigt 31 mars 2016)
Nya miljöövervakningsprogrammet – översiktlig beskrivning av upplägget och diskussion.
Workshop om behovet av miljöövervakning i Mälaren samt önskemål om resultatredovisning.
Målgrupp: Samtliga berörda inom Mälarens vvf och övriga med intresse av Mälarens övervakningsprogram (forskare, utförare m.fl.) som vill diskutera nya miljöövervakningsprogrammet.

DOKUMENTATION
Nya övervakningsprogrammet för Mälaren_Ingrid Hägermark_Mvvf
Miljöövervakning i Mälaren_Gunilla Lindgren_Länsstyrelsen i Uppsala
Förslag till miljöövervakning av makrofyter I Mälaren_Susanna Hansen_Vasteras stad