Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2018

Den 16 maj 2018 äger Mälarens vattenvårdsförbunds årliga stämma rum på Ängsö skola, mitt i Ängsö naturreservat i Västerås.

Under förmiddagen hålls stämmoförhandlingarna. Direkt efter stämman får vi information om den nyligen ingångna överenskommelsen om forskningssamarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Mälarens vattenvårdsförbund.

Lunchen äter vi vid Ängsö fisk. Efter lunchen kommer några  workshops om olika framtidsfrågor för Mälaren att hållas. Därefter avslutas stämman på eftermiddagen med en information av Ängsöfiskaren med fokus på hållbart fiske i Mälaren samt visning av redskap och fiskebåtar.

Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde – såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer – hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten. Om du vill delta på stämman behöver vi ha din anmälan senast den 11 maj.

Läs mer om program och ladda ner stämmohandlingarna här:
Inbjudan till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2018

Välkomna!

Fiskarbåt utanför brygga på Ängsö. Foto: Pia Nordlander

Fiskarbåt utanför brygga på Ängsö. Foto: Pia Nordlander