En dag om hantering av förorenade sediment

18 september i arrangerar Mälarens vattenvårdsförbund och Sala kommun en dag om förorenade sediment för kommunerna inom Mälaren – en sjö för miljoner. Under dagen belyser vi juridik och praktik samt undersöker förutsättningarna för ett gemensamt projekt.

Nu är inbjudan och program klart, se här!

Presentationerna från seminariet finns här!