Dagvattenseminarium i Sundbyberg- teknik och praktik

Dagvattenhanteringen är en fortsatt mycket aktuell fråga för kommunerna.  Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar därför tillsammans med Dagvattenguiden och Sundbybergs stad som en uppföljning på förra årets dagvattenseminarium i Uppsala.

Läs mer: Inbjudan och program till dagvattenseminarium 14 okt i Sundbyberg

Boka av dagen, sprid i era organisationer och håll utkik efter programmet som kommer inom kort.