Årsstämma i Gäddeholm, Västerås 13 maj

Välkomna på årsstämman som kommer att genomföras vid Gäddeholm utanför Västerås!

Östra holmen, Elba, Västra holmen, Amundsgrund och kattskär, Foto Carl Hanson

Tid och plats: 13 maj kl 09.00 – ca 15.00, på Gäddeholms café (se Gäddeholms café).

Kallelse har nu skickats ut till förbundets medlemmar.

Handlingar:
Program för dagen
MVVF dagordning vid förbundsstämman 2014
MVVF årsredovisning för 2013 ej sign
Verksamhetsplan 2014forslag_stamma_2014
Förslag_nya_avgifter_Mvvf2014
Projektbeskrivning MER 20140305
Valberedningens förslag- delas ut på plats
Underskriven årsredovisning- delas ut på plats
Revisionsberättelsen- delas ut på plats

VÄLKOMNA!

Anmäl er till susanna.hansen@lansstyrelsen.se senast 2 maj.