Arbetsgruppsmöte i Stockholm

Arbetsgruppsmöte 21 januari på Länsstyrelsen i Stockholm. Separat kallelse till berörda.