Arbetsgruppsmöte i Mälarens vattenvårdsförbund 10 april

Arbetsgruppsmöte på Länsstyrelsen i Stockholm kl 9.30 – 14.00 10 april. Kallelse och dagordning till berörda skickas separat.