Författararkiv: Susanna Hansen

Vad är projektet Mälaren – en sjö för miljoner

Nu finns en uppdaterad projektbeskrivning: Projektbeskrivning Mälaren – en sjö för miljoner 20140305

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) syftar till att öka åtgärdstakten för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten och säkra vattenresurserna i Mälaren med dess tillrinningsområden. MER finansieras dels av kommunerna med en krona per invånare och år, och dels av Mälarens vattenvårdsförbund.

Läs mer

Fisk i Mälaren

Under 2014 tas en populärvetenskaplig rapport om fisk och fiske i Mälaren fram av SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet. Rapporten ska vara klar i oktober och syftet är att ge ett helhetsperspektiv på fisk i Mälaren. Rapporten ska vara lättillgänglig och intressant för många ohc de undersöknignar som görs av fisk ska lyftas fram.

Läs mer

Sammanställning av miljögiftsundersökningar i Mälaren

Vilka miljögiftsstudier har egentligen gjorts i Mälaren och vilka ämnen har undersökts? Det är frågan som projektet ”Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren” ska besvara. Syftet är att få en uppdaterad sammanställning av vilka studier som finns gjorda i Mälaren och vilka ämnen som undersökts under den senaste tioårsperioden.

Läs mer

Seminarieserie 2014

grupparbete
Under 2013 genomförde Mälarens vattenvårdsförbund en lyckad seminarieserie riktad till kommunerna runt Mälaren (läs mer).

Som en fördjupning och breddning av denna insats kommer förbundet att anordna seminarier även under 2014, framför allt inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner (MER).

Läs mer

Sjögull i Mälaren – presskonferens måndag 14 april i Kvicksund

Länk till SVT:s inslag om sjögull Bärgslagsbladets artikel om sjögull. Även Eskilstunakuriren har skrivit en artikel om sjögull. Mälarens vattenvårdsförbund bjöd 14 april in till presskonferens om hur vi ska förhindra att sjögull sprids ytterligare i Mälaren. Foto: Christina Schyberg Vid presskonferensen närvarade förutom vattenvårdsförbundet och media, även politiker och tjänstemän från Eskilstuna kommun, Kungsörs…

Läs mer

Kontaktpersonsträff i Mälarens vattenvårdsförbund och MER 8 april 2014

8 april 2014 hade vattenvårdsförbundet en träff med kontaktpersoner för Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Presentationerna och minnesanteckningar från dagen finns här nedan. Susanna_Hansen_Mvvf 8 april 2014 Lars_Sonesten_Mälaren 1965-2011_20140408 Per_Hedenbo_MVVF_20140408 Sara Bergek_Fisk och fiske i Mälaren_MVVF_2014_innehåll_SB Anna_Kruger_seminarium_Vasteras David_liderfelt_MER kontaktpersonträff 140408 Mats_Wallin140408 Mvvf Maria_Elfström_Presentation Vattenplan Upplands-Bro kommun 20140312 Minnesanteckningar8april2014

Läs mer

Mälaren – en sjö för miljoner på VAK-mässan 14 mars

Mälarens vattenvårdsförbund deltar på konferensen vatten avlopp kretslopp (VAK) i Örebro 13-14 mars. Mellan 11:15 – 12:00 på fredag 14 mars berättar David Liderfelt och Staffan Jansson om Mälaren – en sjö för miljoner. Mer info om VAK hittar du här: länk

Läs mer

Årets örnräkning – så såg det ut i Mälaren

1 mars genomfördes den årliga örnräkningen i Mälaren och Hjälmaren med omnejd. Det är fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden (länk) som samordnar räkningen som genomförts med växande omfattning sedan 1999. Syftet är att hålla koll på örnarna i Mälarens avrinningsområde, inklusive Hjälmaren och örnarna räknas som en miljöindikator. Havs- och kungsörn räknades under två timmar och…

Läs mer