Författararkiv: Ingrid Hägermark

Studie om miljögifter i fisk i Mälaren, Vänern och Vättern

Mälarens vattenvårdsförbund har tillsammans med Vänerns och Vätterns vattenvårdsförbund undersökt halterna av miljögifter i fisk i våra stora sjöar. Undersökningen visar att halterna av PFAS-ämnet PFOS i abborre från Västeråsfjärden och Görväln ligger mycket nära gränsvärdet för god vattenstatus. I Mälaren har provfisken av abborre skett på fem platser. Halterna av miljögifterna i fisken har…

Läs mer

Informationsmöte den 18 september om vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027

Välkommen till vårt informationsmöte, som utgör starten för processen att tillsammans med medlemmarna arbeta fram en gemensam vision för förbundets verksamhet 2022-2027! Visionen planeras att antas vid årsstämman i maj 2021. Det går att delta på plats i Stockholm eller digitalt via Skype. Läs mer om mötet och anmäl dig senast den 16 september här:…

Läs mer

CyanoAlert – varningstjänst för algblomningar – igång i Mälaren!

Under sommaren 2020 prövar vi en helt ny tjänst för att få hjälp att bevaka algblomningar i Mälaren. Tjänsten heter CyanoAlert, och innebär i korthet att de kommuner och vattenverk som har anslutit sig får information för de platser man har valt att bevaka. Det rör sig om badplatser och intagsplatser för råvatten till dricksvattenproduktion….

Läs mer

Riskanalys av Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem pågår

Mälaren är en fantastisk vattentäkt för miljoner personer från Västerås i västra Mälaren till Stockholm i Östra Mälaren. Bara i Stockholms län är det över 2 miljoner personer som får sitt vatten från dricksvattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren enligt den regionala vattenförsörjningsplanen 2018 (Länsstyrelsen i Stockholms län). Enligt med RUFS, Regional utvecklingsplan för…

Läs mer

Sprid inte främmande arter till våra sjöar

Sommaren är här och i år kommer fler än vanligt vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar. Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in…

Läs mer

Information om årsstämma 2020 Per Capsulam för Mälarens vattenvårdsförbund

På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets förbundsstämma Per Capsulam istället. På grund av detta kommer vi att hänskjuta diskussionen om visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 som var tänkt att hållas vid årsmötet i maj, till ett informationsmöte i september, då vi hoppas att vi kan träffas igen. Inför…

Läs mer

Mälarinarium nr 1, 2020

Årets första webbinarium i samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund hölls den 18 mars via skype. Temat för Mälarinarierna är pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren. Här kan du se Mälarinariet inspelat. 03:55 – 8:55 kan ni hoppa över, det är bara tekniskt strul och inget av värde att lyssna på. Resten är mer intressant!…

Läs mer

Höga vattennivåer i Mälaren

Den senaste tidens regnväder har orsakat att vattnet i Mälaren stiger. Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå under torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån till julhelgen. Prognosen från SMHI är att det ska kulminera under dagen senast under morgondagen. Än så länge verkar det inte vara stora materiella skador ännu men det kan komma…

Läs mer

Protokoll från årsstämman 2019 i MVVF

Årsstämman i maj blev lyckad, med fint väder, många intressanta programpunkter och seminarier och aktiva deltagare. Här på bilden ser du hur vi inspekterar den nya båten för Mälarprovtagningen på eftermiddagen. Nu finns protokollet från årsmötet utlagt på vår hemsida tillsammans med bilagor och de presentationer som visades från SLU om Mälarprovtagningen 2018 samt SMHI…

Läs mer